januari 6, 2021

Privacy beleid

Bij het indienen van een aanvraag tot reservering worden de ingevoerde gegevens opgeslaan.
Deze dienen enkel om met elkaar to communiceren ivm de reservatie.